Bạn cần tìm gì hôm nay?

BẠN ĐÃ BIẾT

🔸ALIBABA sau 15 năm gọi vốn, ngày đầu tiên IPO lên sàn là 68$/1cp
🆕 Hiện nay giá 200$/1cp.
🔸MICROSOFT sau 11 năm gọi vốn, ngày đầu tiên IPO lên sàn là 21$/1cp
🆕 Hiện nay giá: 290$/1cp.
🔸FACEBOOK sau 8 năm gọi vốn, ngày đầu tiên IPO lên sàn là 42$/1cp
🆕 Hiện nay giá 363$/1cp.
🔸TWITTER sau 8 năm gọi vốn, ngày đầu tiên IPO lên sàn là 26$/1cp
🆕 Hiện nay là 70$/1cp.
🔸ZALO sau 7 năm gọi vốn, ngày đầu tiên IPO lên sàn giá 8,5$/1cp
🆕 Hiện nay giá 60$/1cp.
🔸TESLA sau 7 năm gọi vốn, ngày đầu tiên IPO lên sàn giá 17$/1cp
🆕 Hiện nay giá 1100$/1cp.
🔸GOOGLE sau 6 năm gọi vốn, ngày đầu tiên IPO lên sàn là 85$/1cp,
🆕 Hiện nay giá 2750$/1cp.
🔸AMAZONE sau 4 năm gọi vốn, ngày đầu tiên IPO lên sàn là 18$/1cp
🆕 Hiện nay giá 3400$/1cp
🔸APPLE sau 4 năm gọi vốn, ngày đầu tiên IPO lên sàn là 22$/1cp
🆕 Hiện nay giá 145$/1cp.
👥Hãy cùng chờ xem cơ hội tiếp theo Meey Land sau 3 năm (qua 5 vòng gọi Vốn) giá hiện tại là 6.838 đồng/CP.
Kế hoạch IPO là Quý IV năm 2024.
Liên hệ👉 Minh Phượng để có Cơ Hội sở hữu cổ phần tiềm năng trước IPO tăng trưởng sâu và nhanh nhé.

Theo số 0973754977 .

Locamos

  1. Thiết kế nhà mẫu Locamos
  2. Sở hữu bản thiết kế chỉ với 3 triệu đồng
  3. Locamos cung cấp hồ sơ chi tiết
  4. Giá trị hướng tới khách hàng
  5.  

DIỄN ĐÀN HỔ TRỢ